Solidarity Statement on Philippine Sovereignty

We, the sovereign Filipino people, assert our claim to the West Philippine Sea.

We demand that China be held accountable for their attacks on our territory, our natural resources, and our fellow Filipinos.

We condemn the passivity of our government officials and their willingness to give up the sovereignty and dignity of the Filipino people.

We stand strong and defend our borders, our values, and our nation.

We unite, hands to our hearts, and pledge, "Sa manlulupig, di kami pasisiil."

#AtinAngPinas #DefendWestPhilippineSea

Nitong nakaraang linggo, binangga at inabandona ng Chinese vessel ang bankang F/B Gem-Vir 1 ng ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito patuloy na panghihimasok ng Tsina sa ating mga teritoryo kundi pang-aapi na rin sa ating kababayan, at mismong paglalapastangan ng ating bansa. Sa gitna ng pagsasawalang bahala ng ating mismong gobyerno, ipahayag natin ang ating pagkakaisa bilang sambayanang Pilipino sa laban para sa ating kalayaan at pambansang soberanya.

11 SIGNATURES
1,000 signatures

Will you sign to assert our sovereignty?